FONTOS BIZTONSÁGI FELHÍVÁS: Potenciális biztonsági hiba miatt visszahívunk egyes AEG FX 9 vezeték nélküli porszívókat
Kattintson ide a további információkért.

TÁJÉKOZTATÁS

Garanciális feltételek

 

 VISSZA A FŐOLDALRA

 

1 év extra garancia az AEG hűtő- és fagyasztókészülékekre

 

Hiszünk abban, hogy hűtőkészülékeink hosszú időn keresztül megbízhatóan működnek konyhájában, anélkül, hogy meghibásodásnak. Ezért a törvényben meghatározott jótállási időn felül, 1 év extra garanciát adunk a hűtőkészülékekre. Az extra garancia időtartama a vásárlástól számított 1  éves időtartam végéig terjedő időszak, a kötelező jótállás időtartamának lejártát követően.

Az extra garancia kiterjed:

  • az AEG hűtőszekrények, kombinált hűtő-fagyasztók, fagyasztószekrények és fagyasztóládák rendeltetésszerű használata mellett fellépő meghibásodás esetén a javítás díjára, az elszállítás és visszaszállás költségére.

Az extra garancia csak a vásárlást igazoló blokk vagy számla, és az extra garanciát igazoló dokumentum együttes felmutatása esetén vehető igénybe. A garancia a vásárlás napjától él.

Az extra garancia mindig az adott termékhez kapcsolódik, ezért a jogokat a mindenkori tulajdonos gyakorolja.

Az extra garancia kizárólag az AEG márka tulajdonosa, az Electrolux Lehel Kft. által Magyarországon forgalomba bocsátott és érvényes magyarországi székhellyel rendelkező cégtől vásárolt készülékekre vonatkozik. Amennyiben ezen feltételeknek nem felel meg a számla, a kiterjesztett garancia érvényét veszti.

Esetleges meghibásodás, illetve további kérdések esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Electrolux vevőszolgálattal, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Tel: +36 (1) 252 1773

E-mail:ugyfelszolgalat@electrolux.com

 

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK, RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

” 1 év extra garancia az AEG hűtő- és fagyasztókészülékekre”

1. Az Electrolux Lehel Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 80., Cégjegyzékszám: 16 09 001602, Adószám: 10566680-2-16 (a továbbiakban: „Szervező") által szervezett, Extra garancia az AEG hűtőszekrényekre, kombinált hűtő-fagyasztókra, fagyasztószekrényekre és fagyasztóládákra promócióban (továbbiakban: ”Promóció”) kizárólag a Ptk. rendelkezései szerint fogyasztónak minősülő személy (továbbiakban: „Vásárló”) vehet részt, aki a jelen szabályzat 2. pontjában feltüntetett időtartam alatt:

(a) kizárólag az Electrolux Lehel Kft. által Magyarországon forgalomba bocsátott, és Magyarország területén kiskereskedelmi forgalomban értékesített, a fenti készüléklistában szereplő valamely terméket (továbbiakban:” Termék”) vásárol, és vásárlását regisztrálja a jelen részvételi szabályzatban foglaltak szerint;

(b) ezzel egyidejűleg elfogadja a jelen szabályzatban (”Szabályzat”) foglalt összes rendelkezést.

 

2. A Promóció időtartama:

(a) 2021. január 1-től visszavonásig.

FIGYELEM!

A Promóció kizárólag ezen időtartam alatt vásárolt az 1. (a) pontban meghatározott feltételekkel rendelkező Termékre érvényes.

A Szervező a Vásárló által megvásárolt és az 1. (a) pontban meghatározott típusú Termékre – az 1. pontban meghatározott feltételek fennállása, és a Termék vásárlását igazoló számla valamint az extra garanciát igazoló dokumentum együttes megléte esetén – a kötelező jótállás időtartamának lejártát követően, a vásárlás napjától számított 1. év végéig extra garanciát vállal a készülékre, az alábbi 3. pontban rögzített jótállási feltételek szerint és mértékben.

 

3. Jótállási feltételek:

(a)   A Szervező által a jelen Promóció keretében, a jogszabály alapján kötelező jótállási időn felül vállalt, speciális feltételekhez kötött, kiterjesztett idejű gyártói jótállás a készülékre a készülék rendeltetésszerű használata mellett fellépő meghibásodás esetén a javítás díjára, az elszállítás és visszaszállás költségére vonatkozik.

(b) Az extra garancia a hűtő- és fagyasztókészülékekre nem áll fenn, ha a Szervező, vagy a javítással megbízott szervize bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, szakszerűtlen kezelés, szakszerűtlen javítás, átalakítás, helytelen tárolás, külső hatás, (pl. túlfeszültség, villámcsapás), környezeti behatás (vegyi/kémiai hatás, pl. savas eső, vízkő stb.), eltérő környezeti feltétel (pl. fagyás, vagy káros napsugárzás miatt bekövetkezett elszíneződés), elemi kár vagy a vásárlás után keletkezett, – az előbbiekben fel nem sorolt – egyéb okból következett be.

(c)  A Promóció időtartama alatt érvényesített extra jótállási igény teljesítése során a Szervező elsődlegesen kijavítást biztosít. A kijavításról vagy a cseréről a Szervező az általa megbízott szerviz bevonásával önállóan dönt. A kicserélt alkatrész a Szervező tulajdonába kerül.

(d) A Vásárló a kiterjesztett jótálláson alapuló igényét a Szervezővel szemben a vásárlást igazoló blokk vagy számla, valamint az extra garanciát igazoló dokumentum együttes bemutatását követően érvényesítheti. A Vásárló köteles a vásárlást igazoló blokkot, számlát (bizonylatot), valamint az extra garanciát igazoló dokumentumot a garancia teljes időtartama alatt sértetlenül, ép formában és jól olvasható módon megőrizni, és azt a garancia érvényesítésekor a Szervezőnek bemutatni. A Szervező a kiterjesztett jótállási igényt kizárólag olyan vásárlást igazoló számla vagy bizonylat kíséretében fogadja el, amelyen olvasható a vásárolt készülék modell neve, a vásárlás helyszíne, továbbá a vásárlás dátuma.

(e) Az extra garanciából eredő garanciális igény csak a vásárlást igazoló bizonylattal és az extra garanciát igazoló dokumentummal együtt érvényes. A számlának/blokknak tartalmaznia kell a vásárlás és/vagy a szállítás dátumát is. A garanciális igényt a fogyasztó a hiba felfedezése után legfeljebb két hónapon belül köteles bejelenteni.  Az „extra garancia a hűtőszekrények és fagyasztók kompresszorára” garancia a vásárlás napjától számított tíz vagy öt év lejártával – a fentiekben rögzített eltérő esetek kivételével – megszűnik, a lejáratot követően bejelentett igényekre a garancia már nem érvényes, az nem érvényesíthető.

 

4. A Vásárló a Promócióban sérült (pl. szakadt, felismerhetetlen), illetve nem eredeti bizonylattal nem vehet részt. A hamisított vagy manipulált bizonylat érvénytelen és nem vehet részt a Promócióban. A Promócióban a Vásárló bizonylatának érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A jelen pontban meghatározott feltételeknek meg nem felelés a kiterjesztett jótállási igény érvényesítésének kizáró feltétele, továbbá az ilyen Vásárlót a Szervező kizárja a Promócióból

 

5. A fenti jótállási feltételek csak Magyarországon érvényesek, a Promócióban kizárólag a Szervező által magyarországi kereskedelmi forgalomba hozott, az 1. pontnak megfelelő Termékek vesznek részt.

 

6. Egyéb feltételek

A Szabályzat feltételeinek teljesítését a Szervező bármikor megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Vásárló valamilyen okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Vásárlót a Szervező a Promócióból kizárhatja.

A Szervező a Promócióval kapcsolatos változtatás jogát - a Vásárló megfelelő tájékoztatása mellett - fenntartja (különösen a Promócióban résztvevő termékek változtatásának a jogát). Amennyiben a Promóció során visszaélések vagy bármilyen olyan cselekmény gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciót szüneteltesse, vagy törölje. A Szervező a Promóciót bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor.

A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja a jelen Promóció részvételi szabályzatát.

Budapest, 2021. január 1.

Electrolux Lehel Kft.