Promóciós feltételek

2021. január 1-től visszavonásig

 

1. A promóció elnevezése, rövid leírása, szervezője

1.1 A promóció elnevezése: "1 év extra garancia AEG gázüzemű készülékekre” (a továbbiakban: Promóció).

1.2 A Promóció rövid leírása: AEG gázfőzőlap, gázsütő vagy gáztűzhely vásárlása esetén 1 év

  • a 2021.01.01.-2021.03.07-ig terjedő időszakra, ha az AEG szervizpartnere kötötte be a készüléket.
  • 2021.03.08.-tól, ha a készülék beüzemeléséhez az AEG fix áras  installációs szolgáltatását veszi igénybe. 

A Promóció részleteit lásd: 4. pont.

1.3 A promóció szervezője és adatkezelője az Electrolux Lehel Kft. (1133 Budapest, Váci út 80., Promenade Gardens Irodaház), a továbbiakban: Szervező.

1.4 A promócióban résztvevő AEG termékek:

Minden AEG gázfőzőlap

Minden AEG gáztűzhely

Mindeng AEG kombinált tűzhely

 

2. A promóció időtartama

2021. január 1-től visszavonásig

 

3. Részvételi feltételek

3.1 Az Electrolux Lehel Kft. által hirdetett Promócióban bárki részt vehet, aki a jelen Promóciós feltételek 4.2 pontjában felsorolt Partnerek valamelyikénél az 1.4 pontban felsorolt Electrolux gázüzemű készüléket vásárol, és vásárlását a 4.3 pontban foglalt módon regisztrálja, majd valamelyik fix áras installációs csomag keretében rendeli meg a beüzemelést.

3.2 A vásárlók a Promócióban való részvétellel hozzájárulnak, hogy személyes adataikat az Electrolux Lehel Kft. és annak megbízott alvállalkozói reklámküldés, illetve marketing célra a jövőben felhasználja. Reklám a vásárlóval közvetlenül csak akkor közölhető, ha ahhoz a vásárló a vásárlás regisztrálása során kifejezetten és egyértelműen hozzájárul (a megfelelő négyzet(ek) bejelölésével).

3.3 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a vásárló részvételét vagy változtasson a Promóciós feltételeken, amennyiben a vásárló részvétele a szabályzattal ütközik.

 

4. A Promóció menete

4.1. A Promócióban való részvétel feltétele, hogy vásárló a Promóció időtartama (2021. január 1-től visszavonásig) alatt bármely, az 1.4 pontban meghatározott AEG gázüzemű készüléket vásárol a promócióban résztvevő partnerek valamelyikénél, annak beüzemelését az 1.2 pontban meghatározottak szerint végeztetni el, és vásárlását regisztrálja a 4.3 pontban meghatározott regisztrációs lehetőség szerint. A sikeres regisztrálás után az Ügyfélszolgálat 3 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot az ügyféllel és tájékoztatja a fix áras csomagok kondícióiról. A megrendelt és megtörtént beüzemelés után automatikusan aktiválódik a +1 év garancia. Az extra garanciát kizárólag Magyarország területén használt készülékekre biztosítja a Szervező.

4.2 A promócióban résztvevő partnerek:

Az akcióban minden, Magyarország területén működő, a promócióban résztvevő AEG gázfőzőlapot, gáztűzhelyet vagy gázsütőt forgalmazó partner részt vesz. A regisztráció során, a legördülő menüből a vásárlónak ki kell választania a kereskedő nevét, ahol a terméket vásárolta. 

4.3 A vásárló az alábbi módon köteles vásárlását regisztrálni:

4.3.1 A vásárló regisztrálja vásárlását az AEG weboldalán, az erre a célra létrehozott regisztrációs felületen, mely 2021. január 1-től visszavonásig él. Hiánytalanul kitölti a regisztrációs felületen meghatározott adatmezőket, feltölti a vásárlást igazoló blokk vagy számla másolatát (online regisztráció). A regisztrációt követően az AEG munkatársa felveszi Önnel a kapcsolatot.

4.4 Hibás regisztráció

Ha a regisztráció nem felel meg a szabályzatban leírtaknak, a Szervező e-mail-ben értesíti a vásárlót. Amennyiben 5 munkanapon belül a vásárló nem kap semmilyen információt a regisztrációjával kapcsolatban, jelezheti a marketing@electrolux.com e-mail címen. 

4.5 A Szervező felhívja a figyelmet, hogy előlegszámlát, gyűjtőblokkot, garancialevelet, szállítólevelet, rendelés visszaigazolást, stb. nem fogad el, igazolásként kizárólag olyan számlát vagy blokkot, illetve ezek másolatát fogadja el, amely tartalmazza a vásárolt termékek cikkszámát, valamint a vásárlás idejét. 

Internetes vásárlás esetén a Szervező nem a megrendelés dátumát, hanem a számla keltezését tudja figyelembe venni.

4.6 A vásárló a Promócióban sérült (pl. szakadt, felismerhetetlen) számlával nem vehet részt. A hamisított vagy manipulált számla érvénytelen és nem vehet részt a Promócióban. A Promócióban résztvevő számla érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A jelen pontban meghatározott feltételeknek meg nem felelő regisztrációt a Szervező kizárja a Promócióból.

4.7 A vásárló kizárólag saját e-mail címével és érvényes kézbesítési címével jogosult részt venni a Promócióban. A Promóció során regisztrált e-mail- és kézbesítési cím tekintetében az e-mail cím jogosulatlan használatából vagy azzal való visszaélésből, valamint a rosszul megadott kézbesítési címből fakadó bármilyen vitákkal kapcsolatban, illetve a hibás beküldésből származó mindennemű felelősség a vásárlót terheli.

4.8 A vásárló téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. Szervező kizárja a Promócióból azt a regisztrációt, amelyben sérült a bizonylat, vagy annak a vásárlónak valamennyi regisztrációját, aki tisztességtelen módszerekkel próbál meg kedvezményhez jutni, valamint a Promóció céljával ellentétes módon, a jelen leírásban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál meg részt venni a Promócióban. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító vásárlók kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Promócióval összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a lebonyolításában résztvevő személyeknek okoztak.

4.9 Panaszkezelés

A promócióval kapcsolatos észrevételeket, esetleges panaszt a marketing@electrolux.com e-mail címen teheti meg a vásárló.

 

5. Az ajándék

1 év extra garancia a kötelező gyári garanciaidőn felül az AEG gázüzemű készülékekre

 

6.Az extra garanciát igazoló dokumentum kiállitása

A regisztrációt követően 5 munkanapon belül, Electrolux felveszi a vásárlóval a kapcsolatot és egyeztetik az extra garancia igazolásához szükséges további teendőket.

 

7.Általános feltételek

A vásárló a Promócióban való részvétellel kötelezettséget vállal saját maga, valamint családja, örökösei, személyes képviselői, végrehajtói, megbízottai és biztosítói nevében, hogy mentesíti és felmenti a Szervezőt, annak anyavállalatait, leányvállalatait, társult vállalatait, tisztségviselőit, igazgatóit, tagjait, vezetőit, dolgozóit, alvállalkozóit és megbízottait (együtt „Mentesítettek”) bármely természetű, jellegű vagy meghatározású, ismert vagy ismeretlen, feltárt vagy feltáratlan, gyanított vagy nem gyanított követelés, igény, kártérítési követelés, adósság, költség, díj, kötelezettség, veszteség, kiadás, kompenzáció/kárpótlás, intézkedés és kereset alól, a haláleset és a tulajdonban esett kár miatti követeléseket is beleértve (együtt „Követelések”), különösen ideértve azokat a Követeléseket, amelyek részben vagy egészben, közvetve vagy közvetlenül az ajándékcsomag elfogadásából, birtoklásából, nem rendeltetésszerű használatából vagy használatától, a Promócióban vagy a Promócióval bármely tevékenységben való részvételből erednek/vagy következnek.

 

8. Felelősségkorlátozás

A Szervezőt nem terheli felelősség a jelentkezési információk hiányossága vagy pontatlansága miatt, függetlenül attól, hogy az a vásárlók, a Promócióval kapcsolatos vagy abban használt bármilyen eszköz vagy program, vagy a jelentkezési adatok feldolgozása során fellépő technikai vagy emberi hiba miatt merült fel. A Szervező nem felel a számítógépes rendszerek, telefonvonalak, hardverek, szoftverek vagy programok működési vagy egyéb hibáiért, az adatátvitel vagy a hálózati csatlakozások emberi vagy technikai hibáiért vagy késedelméért. A Szervező nem vállal felelősséget a kérések vagy jelentkezések elvesztéséért, késedelméért, eltulajdonításáért, olvashatatlanságáért, hiányosságáért, helytelen vagy meghiúsult kézbesítéséért. Ha a Promóció a Szervező kizárólagos véleménye szerint nem bonyolítható le terv szerint, vagy a Szervező által nem befolyásolható egyéb okok zavarják vagy hátrányosan érintik a játék adminisztrálását, biztonságát, korrektségét, sértetlenségét vagy megfelelő lebonyolítását, a Szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint törölje, lezárja, módosítsa vagy felfüggessze a játékot. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint kizárjon a Promócióból bármely olyan személyt, aki megszegte a Promóciós feltételekben foglaltakat.

 

9.Vegyes rendelkezések

A vásárlók a regisztrációval automatikusan elfogadják a hivatalos Promóciós feltételekben foglaltakat.

 

Budapest, 2021. január 1.

 

Electrolux Lehel Kft.

Szervező