Promóciós feltételek

3 év extra garancia ajándékba az AEG mosógépekre, szárítógépekre és mosó-szárító gépekre

2020. október 20. – 2021. március 31.

 

1. A promóció elnevezése, rövid leírása, szervezője

1.1 A promóció elnevezése: „3 év extra garancia ajándékba az AEG mosógépekre, szárítógépekre és mosó-szárító gépekre” (a továbbiakban: Promóció).

1.2 A Promóció rövid leírása: AEG mosógép, szárítógép vagy mosó-szárító gép vásárlása esetén 3 év extra garanciát kapnak a vásárlók ajándékba a törvényben előírt kötelező gyártói garanciaidőn felül az új készülékükre. A Promóció részleteit lásd: 4. pont.

1.3 A promóció szervezője és adatkezelője az Electrolux Lehel Kft. (1133 Budapest, Váci út 80., Promenade Gardens Irodaház) az AEG márka tulajdonosa, mint szervező (a továbbiakban: Szervező).

1.4 A Promócióban résztvevő termékek:

A promócióban résztvevő AEG mosógépek, szárítógépek és mosó-szárító gépek:

Minden AEG mosógép

Minden AEG mosó-szárító gép

Minden AEG szárítógép

 

2. A Promóció időtartama

2020. október 20. – 2021. március 31.

 

3. Részvételi feltételek

3.1 Az Electrolux Lehel Kft. által hirdetett Promócióban bárki részt vehet, aki a jelen Promóciós feltételek 4.2 pontjában felsorolt Partnerek valamelyikénél AEG mosógépet, szárítógépet vagy mosó-szárító gépet vásárol és vásárlását a 4.3 pontban foglalt módon regisztrálja.

3.2 A vásárlók a Promócióban való részvétellel hozzájárulnak, hogy személyes adataikat az Electrolux Lehel Kft. és annak megbízott alvállalkozói reklámküldés, illetve marketing célra a jövőben felhasználja. Reklám a vásárlóval közvetlenül csak akkor közölhető, ha ahhoz a vásárló a vásárlás regisztrálása során kifejezetten és egyértelműen hozzájárul (a megfelelő négyzet(ek) bejelölésével).

 3.3 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a vásárló részvételét vagy változtasson a Promóciós feltételeken, amennyiben a vásárló részvétele a szabályzattal ütközik.

 

4. A Promóció menete

4.1. A Promócióban való részvétel feltétele, hogy vásárló a Promóció időtartama (2020. október 20. – 2021. március 31.) alatt AEG mosógépet, szárítógépet vagy mosó-szárító gépet vásárol a promócióban résztvevő partnerek valamelyikénél, és vásárlását regisztrálja a 4.3 pontban meghatározott regisztrációs lehetőség szerint. Az extra garanciát kizárólag Magyarország területén használt készülékekre tudjuk biztosítani.

4.2 A promócióban résztvevő partnerek:

A promócióban résztvevő partnerek listája megtalálható ezen  az oldalon.

4.3. A vásárló az alábbi módon köteles vásárlását regisztrálni:

4.3.1. A vásárló regisztrálja vásárlását az AEG weboldalán, az erre a célra létrehozott regisztrációs felületen 2021. április 15-én 23:59 percig. Hiánytalanul kitölti a regisztrációs felületen meghatározott adatmezőket, feltölti a vásárlást igazoló blokk vagy számla másolatát és a készülék adattáblájának fotóját (online regisztráció). A regisztrációt követően 5 munkanapon belül, Electrolux e-mail-ben küldi el az extra garanciát igazoló dokumentumot a vásárlónak a regisztráció során megadott e-mail címre – amennyiben a regisztráció során megadott adatok megfelelnek jelen szabályzatban leírtaknak. 

Kérjük, ellenőrizze a postaládájában a levélszemét (SPAM) mappát is, mivel előfordulhat, hogy az igazolást tartalmazó e-mail oda érkezik.

A regisztrációt követően egy megerősítő linket küldünk Önnek e-mailben, ezzel aktiválhatja az extra garanciát. Az új adatvédelmi törvény szerint 15 napig őrizhetjük az Ön adatait, ezért nagyon fontos, hogy 15 napon belül belépjen e-mail fiókjába, és a linkre kattintva megerősítse regisztrációját. Ha 15 napon belül nem erősíti meg a regisztrációját, az extra garanciára Ön akkor is jogosult, de újra kell kezdenie a regisztrációs folyamatot.

4.4. Hibás regisztráció

Ha regisztrációja nem felel meg a szabályzatban leírtaknak, Electrolux e-mail-ben értesíti a vásárlót. Amennyiben 5 munkanapon belül a vásárló nem kap semmilyen információt a regisztrációjával kapcsolatban, jelezheti a marketing@electrolux.com e-mail címen. 

Kérjük, ellenőrizze a postaládájában a levélszemét (SPAM) mappát is, mivel előfordulhat, hogy az igazolást tartalmazó e-mail oda érkezik.

4.5 A Szervező felhívja a figyelmet, hogy előlegszámlát, nyugtát, gyűjtőblokkot, garancialevelet, szállítólevelet, rendelés visszaigazolást, stb. nem fogad el, igazolásként kizárólag olyan számlát vagy blokkot, illetve ezek másolatát fogadja el, amely tartalmazza a vásárolt termékek cikkszámát, valamint a vásárlás idejét. 

Internetes vásárlás esetén nem a megrendelés dátumát, hanem a számla keltezését tudjuk figyelembe venni.

4.6 A vásárló a Promócióban sérült (pl. szakadt, felismerhetetlen) számlával nem vehet részt. A hamisított vagy manipulált számla érvénytelen és nem vehet részt a Promócióban. A Promócióban résztvevő számla érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A jelen pontban meghatározott feltételeknek meg nem felelő regisztrációt a Szervező kizárja a Promócióból.

4.7 A vásárló kizárólag saját e-mail címével és érvényes kézbesítési címével jogosult részt venni a Promócióban. A Promóció során regisztrált e-mail- és kézbesítési cím tekintetében az e-mail cím jogosulatlan használatából vagy azzal való visszaélésből, valamint a rosszul megadott kézbesítési címből fakadó bármilyen vitákkal kapcsolatban, illetve a hibás beküldésből származó mindennemű felelősség a vásárlót terheli.

4.8 A vásárló téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. Szervező kizárja a Promócióból azt a regisztrációt, amelyben sérült a bizonylat, vagy annak a vásárlónak valamennyi regisztrációját, aki tisztességtelen módszerekkel próbál meg kedvezményhez jutni, valamint a Promóció céljával ellentétes módon, a jelen leírásban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál meg részt venni a Promócióban. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító vásárlók kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Promócióval összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a lebonyolításában résztvevő személyeknek okoztak.

4.9 Panaszkezelés

A promócióval kapcsolatos észrevételeket, esetleges panaszt a promóció végétől számított 30 napon belül, a marketing@electrolux.com e-mail címen teheti meg a vásárló.

 

5. Az ajándék

3 év extra garancia az AEG mosógépekre, szárítógépekre és mosó-szárító gépekre.

 

6. Az extra garanciát igazoló dokumentum küldése

A regisztrációt követően 5 munkanapon belül, Electrolux e-mail-ben küldi el az extra garanciát igazoló dokumentumot a vásárlónak a regisztráció során megadott e-mail címre – amennyiben a regisztráció során megadott adatok megfelelnek jelen szabályzatban leírtaknak. 

Kérjük, ellenőrizze a postaládájában a levélszemét (SPAM) mappát is, mivel előfordulhat, hogy az igazolást tartalmazó e-mail oda érkezik.

 

7. Általános feltételek

A vásárló a Promócióban való részvétellel kötelezettséget vállal saját maga, valamint családja, örökösei, személyes képviselői, végrehajtói, megbízottai és biztosítói nevében, hogy mentesíti és felmenti a Szervezőt, annak anyavállalatait, leányvállalatait, társult vállalatait, tisztségviselőit, igazgatóit, tagjait, vezetőit, dolgozóit, alvállalkozóit és megbízottait (együtt „Mentesítettek”) bármely természetű, jellegű vagy meghatározású, ismert vagy ismeretlen, feltárt vagy feltáratlan, gyanított vagy nem gyanított követelés, igény, kártérítési követelés, adósság, költség, díj, kötelezettség, veszteség, kiadás, kompenzáció/kárpótlás, intézkedés és kereset alól, a haláleset és a tulajdonban esett kár miatti követeléseket is beleértve (együtt „Követelések”), különösen ideértve azokat a Követeléseket, amelyek részben vagy egészben, közvetve vagy közvetlenül az ajándékcsomag elfogadásából, birtoklásából, nem rendeltetésszerű használatából vagy használatától, a Promócióban vagy a Promócióval bármely tevékenységben való részvételből erednek/vagy következnek.

 

8. Felelősségkorlátozás

A Szervezőt nem terheli felelősség a jelentkezési információk hiányossága vagy pontatlansága miatt, függetlenül attól, hogy az a vásárlók, a Promócióval kapcsolatos vagy abban használt bármilyen eszköz vagy program, vagy a jelentkezési adatok feldolgozása során fellépő technikai vagy emberi hiba miatt merült fel. A Szervező nem felel a számítógépes rendszerek, telefonvonalak, hardverek, szoftverek vagy programok működési vagy egyéb hibáiért, az adatátvitel vagy a hálózati csatlakozások emberi vagy technikai hibáiért vagy késedelméért. A Szervező nem vállal felelősséget a kérések vagy jelentkezések elvesztéséért, késedelméért, eltulajdonításáért, olvashatatlanságáért, hiányosságáért, helytelen vagy meghiúsult kézbesítéséért. Ha a Promóció a Szervező kizárólagos véleménye szerint nem bonyolítható le terv szerint, vagy a Szervező által nem befolyásolható egyéb okok zavarják vagy hátrányosan érintik a játék adminisztrálását, biztonságát, korrektségét, sértetlenségét vagy megfelelő lebonyolítását, a Szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint törölje, lezárja, módosítsa vagy felfüggessze a játékot. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint kizárjon a Promócióból bármely olyan személyt, aki megszegte a Promóciós feltételekben foglaltakat.

 

9. Vegyes rendelkezések

A vásárlók a regisztrációval automatikusan elfogadják a hivatalos Promóciós feltételekben foglaltakat.

 

 

Budapest, 2020. október 20.

Electrolux Lehel Kft.

Szervező